sobota, 24 listopada 2012

BARDZO BARDZO BLISKO






Zdjęcia wykonane nowym obiektywem makro.